Evet! MySYS sürekli gelişen, mevcut yeteneklerini iyileştirirken yeni kabiliyetleri de bünyesine katmaya devam eden bir sistemdir. Tüm kullanıcılarımızın değerli görüşleri de sisteme yansıtılmaktadır.