MADDE 1 –  TARAFLAR

SAĞLAYICI

Ticari Unvanı :    YELMER LTD  (Unit 2C, Little Britain House, Alma Road, Chesham, HP53HB, United Kingdom)

E-mail : info@mysys.com

KULLANICI

Adı – soyadı : [fatura-isim] [fatura-firma]

Adresi : [fatura-adres]

Telefon : [telefon]

E-mail : [eposta]

Vergi Numarası: [vergi-numarası]

MADDE 2 – TANIMLAR

Abonelik           : Uygulama üzerinden sunulan bir hizmet veya hizmet paketini kullanma talebinde bulunarak gerekli ücretin ödenmesi ile edinilen, kaydolunan pakete göre aylık ya da yıllık olarak ücret ödemeye devam edildiği sürece kullanılabilen hak.

Hizmet              : Uygulama üzerinden sunulan modül, araç ve yetenekler

Uygulama         : app.mysys.com, MySYS Chrome Extension ve MySYS GLOBAL Ara Depo Yönetim Sistemi aboneliği için MySYS GLOBAL – Kurulum Ayarları formunda KULLANICI tarafından belirtilen Uygulama URL

Web Sitesi        : www.mysys.com

Kullanıcı           : Uygulama üzerinden sunulan hizmetlere işbu sözleşmede belirtilen şart ve koşullar dâhilinde abone olma iradesini sunan ve gerekli ödemeyi yapan gerçek ve/veya tüzel kişiler

Pazaryeri           : Alıcı ve satıcıların elektronik ortamda e-ticaret yapmalarına olanak veren Amazon, eBay, Shopify, GittiGidiyor, Trendyol gibi platformları ifade eder.

Mağaza             : Pazaryerlerinde satış yapan gerçek veya tüzel kişilerin oluşturmuş olduğu e-mağazalar

Sözleşme          : İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi

Sağlayıcı           : YELMER LTD

Kullanıcı Mail Adresi  : ABONELİK başlatılırken KULLANICI tarafından “Kullanıcı Adı” olarak belirlenen elektronik posta adresi

MADDE 3 – SÖZLEŞMENİN KONUSU ve KAPSAMI

İşbu sözleşmenin konusu, KULLANICI’nın, SAĞLAYICI’ya ait app.mysys.com veya www.mysys.com üzerinden ya da MySYS GLOBAL Ara Depo Yönetim Sistemi için kullanıcı tarafından belirlenen Uygulama URL üzerinden (Uygulama), SAĞLAYICI’ya ait ürünlerin kullanılmasına, satın alınmasına (abone olunmasına) yönelik elektronik olarak sipariş verdiği, sözleşmede belirtilen niteliklere sahip hizmetlerin satışı ve teslimi ile ilgili olarak tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanması oluşturur.

KULLANICI, SAĞLAYICI’nın isim, unvan, açık adres, telefon ve diğer erişim bilgileri , satışa konu hizmetin temel nitelikleri, vergiler dahil olmak üzere satış fiyatı, ödeme sekli, teslimat koşulları ve masrafları vs. satışa konu hizmet ile ilgili tüm ön bilgiler ve “cayma” hakkının kullanılması ve bu hakkın nasıl kullanılacağı, şikayet ve itirazlarını iletebilecekleri resmi makamlar vs. konusunda açık, anlaşılır ve internet ortamına uygun şekilde SAĞLAYICI tarafından bilgilendirildiğini, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında mal sipariş verdiğini işbu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder.

app.mysys.com uygulaması ve www.mysys.com sitesinde yer alan ön bilgilendirme ve KULLANICI tarafından verilen sipariş üzerine düzenlenen fatura işbu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır.

MADDE 4 – SÖZLEŞME KONUSU HİZMETİN TEMEL NİTELİKLERİ VE BEDELİ

Ürün/Ürünlerin cinsi, türü, temel nitelikleri, vergiler dâhil satış bedeli ve fatura bilgileri aşağıdaki gibidir:

Ürünler ve Açıklamaları:

[abonelik]

Abonelik Bedeli : [tutar-birim-aylik-yillik]

 

Fatura Bilgileri :

[tc-kimlik-no]

[fatura-isim]

[fatura-adres]

[vergi-no]

Telefon Numarası : [telefon]

E-posta Adresi: [eposta]

MADDE 5 – HİZMETİN TESLİMİ VE TESLİM ŞEKLİ

Sözleşme, KULLANICI tarafından MySYS Chrome Extension veya app.mysys.com’da “Kullanım Koşullarını kabul ediyorum” onay kutusunu işaretleyerek kayıt olmak ve mail doğrulaması yapmakla onaylanmış ve yürürlüğe girmiş olup, KULLANICI’nın SAĞLAYICI’dan satın almış olduğu Hizmet’in ücretinin ödenmesi ile ABONELİK başlatılarak Uygulama’ya erişim yetkileri tanımlanmış ve Sözleşme ifa edilmiş olur. Bahse konu an itibari ile KULLANICI Uygulama’ya Kullanıcı Mail Adresi ve kendi belirlediği şifre ile giriş yapabilir; MySYS GLOBAL Ara Depo Yönetim Sistemi haricinde kalan, sözleşmeye konu hizmetleri kullanmaya derhal başlayabilir.

MySYS GLOBAL Ara Depo Yönetim Sistemi için hizmet kullanımı, KULLANICI tarafından MySYS GLOBAL – Kurulum Ayarları formunun formda mevcut bilgi notlarına uygun şekilde tamamen doldurulması, kaydedilmesi ve “Kurulum Başlatma Talebi Gönder” butonuna basılması sonrasında en geç 10 iş günü içinde başlayacaktır.

Sözleşmenin imzalandığı tarihte mevcut olmayan veya öngörülmeyen, tarafların kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla taraflardan birinin ya da her ikisinin de sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirmelerini ya da bunları zamanında yerine getirmelerini olanaksızlaştıran durumlar, mücbir sebep (Doğal afet, savaş, terör, ayaklanma, değişen mevzuat hükümleri, el koyma veya grev, lokavt, üretim ve iletişim tesislerinde önemli ölçüde arıza vb.) olarak kabul edilecektir. Mücbir sebep şahsında gerçekleşen taraf, diğer tarafa durumu derhal ve yazılı olarak bildirecektir.

Mücbir sebebin devamı esnasında tarafların edimlerini yerine getirememelerinden dolayı herhangi bir sorumlulukları doğmayacaktır. İşbu mücbir sebep durumu 30 (otuz) gün süreyle devam ederse, taraflardan her birinin, tek taraflı olarak fesih hakkı doğmuş olacaktır.

MADDE 6 – KULLANICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

KULLANICI, Web Sitesi’nde yer alan sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin olarak SAĞLAYICI tarafından yüklenen ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

KULLANICI, işbu Sözleşme’yi elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce SAĞLAYICI tarafından tüketiciye verilmesi gereken adres, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikler, ürünlerin vergiler dâhil fiyatı, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur.

KULLANICI kredi kartı ile ödeme işleminde ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin Banka ve KULLANICI arasındaki “Kredi Kartı Sözleşmesi” kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

KULLANICI 18 (on sekiz) yaşından büyük olduğunu, SAĞLAYICI’ya belirttiği tüm bilgilerin doğru olduğunu, bilgilerin gerçeğe aykırı olması durumunda SAĞLAYICI’nın her zaman herhangi bir ücret iadesi yapmaksızın sözleşmeyi feshedebileceğini, KULLANICI’nın bu durumda herhangi bir talepte bulunamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

KULLANICI ilk periyot ücretini ödeyerek kullanmaya başladığı hizmet ya da hizmet paketini iptal etmediği sürece, abonelik periyoduna uygun olarak aylık veya yıllık olarak ücretlerini ödeyeceğini, ödemediği takdirde tüm hizmetlerin kesintiye uğrayacağını, bu durumdan kaynaklı herhangi bir zarardan SAĞLAYICI’nın sorumlu tutulamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

KULLANICI, Uygulama’yı (MySYS GLOBAL Ara Depo Yönetim Sistemi hariç olmak üzere) yalnız kendisi kullanacağını, üçüncü kişilere kullandırmayacağını, Uygulama üzerinden sağladığı bilgileri üçüncü kişilerle kesinlikle paylaşmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

KULLANICI,  “Kullanıcı Adı” niteliğindeki Kullanıcı Mail Adresi’ni ve şifresini muhafaza etmek, üçüncü kişilerle paylaşmamak ve şifresini gizli tutmakla mükellef olduğunu, bu bilgilerin üçüncü kişilerce ele geçirilerek kullanılması ve KULLANICI’nın zarar uğratılmasından SAĞLAYICI’yı sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

KULLANICI, Mail Adresi’ne gelen bildirimlerin 2 iş günü içinde alınmış olarak kabul edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

KULLANICI, Mail Adresi’ne MySYS uygulama ve hizmetleri ile ilgili bilgilendirme, tanıtım ve kampanya içerikli e-postalar gönderilmesini kabul eder.

KULLANICI, Uygulama’nın sunduğu analiz verilerinin tahmini ve tavsiye niteliğinde olduğunu, sistemin gerçek zamanlı çalışarak tüm pazaryerlerinden saniyelik güncellemeler yapmasının imkânsız olduğunu, yapılan tüm işlemlerin makul bir gecikmeye konu olacağını kabul eder.

KULLANICI, kendisinin ve MySYS GLOBAL Ara Depo Yönetim Sistemi için tüm kullanıcılarının pazaryerlerinde satmış / satmakta olduğu ürünlere, ürün fiyatlarına, müşterilerinin bilgilerine, faturalarına ve diğer bilgilere firmanın erişimi olduğunu kabul eder.

KULLANICI, Uygulama’nın pazaryerleri ve depolar ile ilgili KULLANICI talimatlarını ilgili yere doğru şekilde iletme görevi olduğunu, pazaryerleri veya depolarda oluşabilecek gecikme, reddetme ya da hatalı işlem gibi durumlardan SAĞLAYICI’nın sorumlu tutulamayacağını kabul eder.

KULLANICI, pazaryerlerinde satmış olduğu taklit veya hukuka aykırı ürünler ya da yaptığı herhangi bir gayri hukuki işlem ile SAĞLAYICI nezdinde neden olduğu maddi / manevi zararı tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

KULLANICI, app.mysys.com uygulamasını internet erişimi olan (tavsiye edilen minimum hız 10 mbps) ve tercihen Google Chrome tarayıcı (tercihen son sürümü) kullanan bir bilgisayar ile kullanabileceğini kabul eder.

KULLANICI, MySYS Chrome Extension uygulamasını internet erişimi olan (tavsiye edilen minimum hız 10 mbps) ve mutlaka Google Chrome tarayıcı (tercihen son sürümü) kullanan bir bilgisayar ile kullanabileceğini kabul eder.

KULLANICI, MySYS GLOBAL Ara Depo Yönetim Sistemi kapsamında kullandığı Uygulama URL’inin internet erişimi olan (tavsiye edilen minimum hız 10 mbps) ve tercihen Google Chrome tarayıcı (tercihen son sürümü) kullanan bir bilgisayar ile kullanabileceğini kabul eder.

KULLANICI, MySYS GLOBAL Ara Depo Yönetim Sistemi kapsamında MySYS altyapısının kullanıldığına dair bilgi ve linkin Uygulama URL’inin footer kısmında yer alacağını, bu altyapıyı kullandığına dair bilginin SAĞLAYICI tarafından farklı site ve platformlarda deklare edilebileceğini kabul eder.

KULLANICI, aylık/yıllık abonelik ücretini ödemediği takdirde analiz, sipariş, satıcı hesabı, alt kullanıcı, alt yönetici, ürün tanımlamaları vs bilgilerin UYGULAMA’dan kalıcı olarak silinebileceğini kabul eder.

MADDE 7 – SAĞLAYICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

SAĞLAYICI, Sözleşme konusu Hizmet’in siparişte belirtilen niteliklere uygun şekilde Uygulama üzerinden KULLANICI’nın kullanımına sunulmasından sorumludur.

Sistem, internet kesintileri ve her türlü bilişim altyapısı hatalarından vs. meydana gelen sorunlardan SAĞLAYICI sorumlu değildir. Buna istinaden SAĞLAYICI, Uygulama’daki sistemden, dizayndan veya yasadışı yollarla Uygulama’ya yapılabilecek müdahaleler sebebiyle ortaya çıkabilecek hatalardan sorumlu değildir. Bu ve benzeri sistem hatalarından kaynaklı sorunlardan ve bunların sonuçlarından SAĞLAYICI sorumlu değildir ve KULLANICI bu sorunlar için SAĞLAYICI dan hak iddiasında bulunamaz.

app.mysys.com’dan kredi kartı (Visa, MasterCard , vs. ) ve online ödeme sistemleri (PayPal vs.) ile alışveriş yapılabilir. Siparişlerin işleme alınması gerekli tahsilatın yapılması ile başlar.

SAĞLAYICI Uygulama üzerinden sunduğu hizmetlerin içerikleri, fiyatları ve kullanım sınırları üzerinde gerek gördüğü şekilde değişiklik yapma hakkına sahiptir. KULLANICI’yı etkileyecek her türlü değişiklik Kullanıcı Mail Adresi üzerinden ilan edilecek ve ilanı müteakip 2 iş günü sonrasında bildirimin KULLANICI tarafından alındığı kabul edilecektir. KULLANICI aleyhine bir değişiklik yapıldığı takdirde KULLANICI dönem sonundan itibaren (müteakip abonelik ücretinin yatırılma tarihi) geçerli olacak şekilde ABONELİĞİNİ iptal edebilecektir.

Aylık (veya yıllık) ABONELİK ücreti ödemesi alınamadığı (geçersiz kredi kartı, yetersiz bakiye vb. sebeplerle) takdirde Uygulama üzerinden sunulan hizmetler durdurulur ve KULLANICI Uygulama’ya girişte bilgilendirme yapılır. Başarılı ödeme gerçekleşene kadar hizmet kesintisi nedeniyle oluşabilecek herhangi bir zarardan SAĞLAYICI sorumlu tutulamaz.

SAĞLAYICI, kredi kartı ile yapılacak ödemeler için dilediği aracı kurum ve kuruluş ile çalışma hakkına sahiptir. Aracı kurum ve kuruluş kaynaklı tüm zarar ve ziyandan SAĞLAYICI sorumlu tutulamaz. İlgili talepler KULLANICI tarafından aracı kurum ve kuruluşa yapılır.

SAĞLAYICI işbu sözleşmede belirtilen yükümlülüklerin KULLANICI tarafından ihlal edildiğinin tespit etmesi halinde tek taraflı olarak önceden haber vermeksizin sözleşmeyi fesih etme hakkına sahiptir. Bu durumda KULLANICI’ya herhangi bir ücret iadesi yapılmayacak, sözleşmenin feshinden dolayı SAĞLAYICI’nın hiçbir tazminat sorumluluğu bulunmayacaktır.

SAĞLAYICI Uygulama üzerinden sunulan ücretsiz hizmetleri herhangi bir zamanda herhangi bir kullanıcı ya da herkes için dilediği ölçüde kısıtlama, tamamen kaldırma ya da ücretli hâle getirme hakkına sahiptir. Ancak KULLANICI’dan onay almaksızın ücretli hâle getirilmiş sisteme ABONELİK tesis etmemeyi, açıkça onay alınmadığı sürece borç/alacak oluşturmamayı taahhüt eder.

MADDE 8 – ÜRÜN İADE VE CAYMA HAKKI

a. MySYS GLOBAL Ara Depo Yönetim Sistemi kapsamında kurulum ücreti ödemesi hariç olmak üzere, KULLANICI Uygulama aboneliğini başlattıktan sonra on dört (14) güniçerisinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Ücret iadesi belli şartlara tabi olan ABONELİK’ler ve bunlara ilişkin iade şartları e bendinde belirtilmiştir.

b. İade işlemlerinin yapılabilmesi için KULLANICI’nın hizmet alımına ilişkin fatura ile birlikte ekte yer alan iade formundaki tüm bölümleri eksiksiz ve doğru şekilde doldurarak, Kullanıcı Mail Adresi’nden info@mysys.com adresine göndermesi gerekmektedir.

c. Cayma hakkı süresi, KULLANICI’ya Uygulama için erişim yetkisi tanımlandığı andan, yani KULLANICI’nın ABONELİK ücretini ödediği günden itibaren başlar. Cayma talebi SAĞLAYICI’ya ulaşması hitamı, e bendine konu olan haller hariç olmak üzere, on dört (14) gün içerisinde ücret iadesi sağlanır.

d. KULLANICI’nın istekleri doğrultusunda revize edilen UYGULAMA modülleri / abonelikleri için cayma hakkı söz konusu değildir. KULLANICI’nın olası sözleşme fesih talebi konusunda tasarruf hakkı tamamen SAĞLAYICI’ya aittir.

e. Aşağıda sıralanan ABONELİK’lerin KULLANICI tarafından kullanılmaya başlanması durumunda iade tutarı SAĞLAYICI tarafından belirlenir. Aşağıdaki Abonelik/Kullanım Hakkı tablosunda belirtilen miktarda hizmet kullanımı durumunda ise herhangi bir iade talebinde bulunulamaz.

 

ABONELİK KULLANIM HAKKI
Toptancı Analizi 50.000 ürün inceleme
Tekil Listeleme 50 ürün listeleme
Çoklu Listeleme 1.000 ürün listeleme
Sipariş Yönetimi 100 sipariş için kargo etiketi oluşturma ve/veya sipariş kapatma
Stok Sync Aynı ya da farklı mağazalarda toplam 1.000 ürün/gün takip ve/veya senkronizasyon
Online Arbitraj Analizi 1.000 ürün inceleme
Amazon Search Analiz 1.000 ürün inceleme
MySYS GLOBAL Ara Depo Yönetim Sistemi “Kurulum Başlatma Talebi Gönder” butonuna basılmış olması

 

MADDE 9 – GİZLİLİK

KULLANICI tarafından iş bu sözleşmede belirtilen bilgiler ile ödeme yapmak amacı ile SAĞLAYICI’ya bildirdiği bilgiler SAĞLAYICI tarafından 3. şahıslarla paylaşılmayacaktır.

SAĞLAYICI bu bilgileri sadece idari/ yasal zorunluluğun mevcudiyeti çerçevesinde açıklayabilecektir. Araştırma ehliyeti belgelenmiş her türlü adli soruşturma dâhilinde SAĞLAYICI kendisinden istenen bilgiyi elinde bulunduruyorsa ilgili makama sağlayabilir.

KULLANICI’ya ait e-posta adresi, posta adresi ve telefon gibi bilgiler SAĞLAYICI tarafından Uygulama ve ABONELİK hakkında her türlü bilgilendirme maksatlı kullanabilir.

MADDE 10 – YÜRÜRLÜK

10 (on) madde ve bir EK’ten ibaret bu Sözleşme, Taraflarca okunarak, KULLANICI tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve derhal yürürlüğe girmiştir.

Tarih[tarih]

SAĞLAYICI : YELMER LTD (Unit 2C, Little Britain House, Alma Road, Chesham, HP53HB, United Kingdom)

KULLANICI : [fatura-isim]   [fatura-firma]

 

EK

CAYMA FORMU

(Bu form, sadece sözleşmeden cayma hakkı kullanılmak istenildiğinde doldurup gönderilecektir.)

-Kime : YELMER LTD (Unit 2C, Little Britain House, Alma Road, Chesham, HP53HB, United Kingdom)

E-mail : info@mysys.com

-Bu formla aşağıdaki malların satışına veya hizmetlerin sunulmasına ilişkin sözleşmeden cayma hakkımı kullandığımı beyan ederim.

-Sipariş tarihi veya teslim tarihi:

-Cayma hakkına konu hizmet:

-Cayma hakkına konu hizmetin bedeli:

-Tüketicinin adı ve soyadı:

-Tüketicinin adresi:

-Tarih: