BASE_DOMAIN=https://shipapi.mysys.com    (CANLI – PRODUCTION ortam)

BASE_DOMAIN=https://shipapitest.mysys.com    (TEST ortam)

1. Depo listesi sorgulama:

Sisteme üye olan depoların listesinin alınması.

Example Request: 

GET /warehouse/listHTTP/1.1
Host:BASE_DOMAIN
Authorization: __YOUR_AUTH_HERE__
Content-Type: application/json

Example Response:

[
    {
         “id”: “1”,
        “name”: “UK PreFulfillment”,
        “addressLine1”: “5 Viking Self Storage,”,
        “addressLine2”: “5 Turnpike Close”,
        “city”: “Norwich”,
        “state”: null,
        “postal”: “NR6 5BD”,
        “countryCode”: “GB”,
        “defaultCurrency”: “GBP”
    },
    {
        “id”: “3”,
        “name”: “SHIPPING GARAGE”,
        “addressLine1”: “1663 S Mount Prospect Rd”,
        “addressLine2”: “5 Turnpike Close”,
        “city”: “Des Plaines”,
        “state”: “ILLINOIS”,
        “postal”: “60018”,
        “countryCode”: “US”,
        “defaultCurrency”: “USD”
    }
]

2. Depo Ekstra Hizmet Listesi ve Fiyatları:

Deponun ekstra olarak verdiği hizmetler.

Example Request:

POST /servicePlanItems/listHTTP/1.1
Host:BASE_DOMAIN
Authorization: __YOUR_AUTH_HERE__
Content-Type: application/json

    {
        “warehouseId”: 1,
        “userId”: 1515
    }

    }

Example Response:

[
    {
        “id”: 1232,
        “name”: “Sticker Removal”,
        “price”: 2.35,
        “type”: “perproduct”,
    },
    {
        “id”: 1233,
        “name”: “Stretch Wrapping”,
        “price”: 4.50,
        “type”: “perpackage”,
    },

]

3. Kullanıcı Yeni Üyelik:

Kullanıcıların sisteme üye yapılması.

Example Request: 

POST /user/addUpdateHTTP/1.1
Host:BASE_DOMAIN
Authorization: __YOUR_AUTH_HERE__
Content-Type: application/json

    {
        “id”: null, // id verilirse update edilir
        “email”: “test@test.com”, // update edilemez alan
        “name”: “Halil”,
        “lastname”: “YILMAZ”,
        “phone”: “+90 542 232 23 22”,
        “defaultWarehouseId”: null,
        “isActive”: true // pasife çekmek için false verilir
    }

Example Response: 

    {
        “IsSuccess”: true,
        “Id”: 1121,
        “Error”: null
    }

4. Kullanıcı Listesi:

Kullanıcı listesini verir.

Example Request: 

GET /user/list?warehouseId=4 HTTP/1.1
Host:BASE_DOMAIN
Authorization: __YOUR_AUTH_HERE__
Content-Type: application/json

Example Response:  

[
    {
        “Id”: 173,
        “Email”: “email.test@asd.com”,
        “Name”: “Halill”,
        “LastName”: “YILMAZ”,
        “Phone”: “0555554443333”,
        “DefaultWarehouseId”: 4,
        “IsActive”: false
    }
]

5. Kullanıcı Bilgisi:

Kullanıcı bilgisini verir. (UserId ye göre)

Example Request: 

GET /user/get?userId=173 HTTP/1.1
Host:BASE_DOMAIN
Authorization: __YOUR_AUTH_HERE__
Content-Type: application/json

Example Response: 

    {
        “Id”: 173,
        “Email”: “email.test@asd.com”,
        “Name”: “Halill”,
        “LastName”: “YILMAZ”,
        “Phone”: “0555554443333”,
        “DefaultWarehouseId”: 4,
        “IsActive”: false
    }

6. Kullanıcı Ürün Tanımlama:

Depoya gönderilecek olan ürünlerin sisteme tanımlanması.

Example Request: 

POST /product/addUpdateHTTP/1.1
Host:BASE_DOMAIN
Authorization: __YOUR_AUTH_HERE__
Content-Type: application/json

{
    “id”: null,
    “warehouseId”: 4, // update edilemez
    “userId”: 173, // update edilemez
    “title”: “Drawing coloured pencils”,
    “marketplaceId” : “A1F83G8C2ARO7P”, // amazon ürünlerinde
    “ASIN”: “B01212112”, // amazon ürünlerinde
    “SKU”: “SKU-1223324”,
    “barcode”: “4444333223”,
    “imageUrl”: “https://m.media-amazon.com/images/I/Ewocn_SL75_.jpg”,
    “weight”: 1.2,
    “weightUnit”: “kg”, // kg, lb
    “height”: 12.10,
    “width”: 8.50,
    “length”: 14.50,
    “dimensionUnit”: “cm”, // cm, in
    “price”: 99.90,
    “currency”: “GBP”, // USD, GBP, EUR (warehouse default currency)
    “expirationDate”: “2021-08-21”,
    “isActive”: true
}

Example Response: 

{
    “IsSuccess”: true,
    “Id”: 312221,
    “Error”: null
}

7. Kullanıcı Ürün Listesi:

Kullanıcıya tanımlanmış olan ürünlerin listesini verir.

Example Request: 

GET /product/list?userId=173&warehouseId=4 HTTP/1.1
Host:BASE_DOMAIN
Authorization: __YOUR_AUTH_HERE__
Content-Type: application/json

Example Response: 

[
    {
        “Id”: 66,
        “WarehouseId”: 4,
        “UserId”: 173,
        “Title”: “Drawing coloured pencils”,
        “MarketplaceId”: “A1F83G8C2ARO7P”,
        “ASIN”: “B01212112”,
        “SKU”: “SKU-1223324”,
        “Barcode”: “4444333223”,
        “ImageUrl”: “https://m.media-amazon.com/images/I/Ewocn_SL75_.jpg”,
        “Weight”: 1.2,
        “WeightUnit”: “kg”,
        “Length”: 14.5,
        “Width”: 8.5,
        “Height”: 12.1,
        “DimensionUnit”: “cm”,
        “Price”: 99.9,
        “Currency”: “GBP”,
        “IsActive”: true
    }
]

8. Ürün Bilgisi:

Ürün Id sine göre ürün bilgisini verir.

Example Request: 

GET /product/get?productId=66 HTTP/1.1
Host:BASE_DOMAIN
Authorization: __YOUR_AUTH_HERE__
Content-Type: application/json

Example Response:

{
    “Id”: 66,
    “WarehouseId”: 4,
    “UserId”: 173,
    “Title”: “Drawing coloured pencils”,
    “MarketplaceId”: “A1F83G8C2ARO7P”,
    “ASIN”: “B01212112”,
    “SKU”: “SKU-1223324”,
    “Barcode”: “4444333223”,
    “ImageUrl”: “https://m.media-amazon.com/images/I/Ewocn_SL75_.jpg”,
    “Weight”: 1.2,
    “WeightUnit”: “kg”,
    “Length”: 14.5,
    “Width”: 8.5,
    “Height”: 12.1,
    “DimensionUnit”: “cm”,
    “Price”: 99.9,
    “Currency”: “GBP”,
    “IsActive”: true
}

9. Depoya Ürün Gönderme:

Ürünleri depoya göndermek için yeni sevkiyat oluşturma.

Example Request: 

POST/fbm/addUpdateHTTP/1.1
Host:BASE_DOMAIN
Authorization: __YOUR_AUTH_HERE__
Content-Type: application/json

{
“id”: null,
        “warehouseId”: 1,
        “userId”: 1251,
“packages”: [
      {
           “carrierName”: “Fedex”,
           “trackNumber”: “TK12312323233”,
“packageItems”:[
                                 {
                                     “productId”: 121234,
                 “quantity”: 10,
                                 },
                                {
                                      “productId”: 121235,
                 “quantity”: 20,
                                 },

                  ]
          }

    ],
“isActive”: true
}

Example Response:

{

      “IsSuccess”: true,
      “Id”: 31223,
“Address”: “5 Viking Self Storage,5 Turnpike Close #1001 # INV 1001 Norwich NR6 5BDUnited Kingdom”,
“Error”: null
}

10. Depoya Ürün Gönderme İptal:

Depoya ürün gönderme işlemini iptali eder. (Sadece Status= NewShipment durumunda)

Example Request: 

GET/fbm/cancel/{{fbmId}} HTTP/1.1
Host:BASE_DOMAIN
Authorization: __YOUR_AUTH_HERE__
Content-Type: application/json

Example Response: 

{
     “IsSuccess”: true,
      “Id”: 122122,
“Error”: null
}

11. Kullanıcı Envanter Listesinin Alınması (Depo stok durumu):

Kullanıcıların depoya gönderdikleri ürünlerin listelerini sorgulanması.

Example Request: 

POST/inventory/listHTTP/1.1
Host:BASE_DOMAIN
Authorization: __YOUR_AUTH_HERE__
Content-Type: application/json

{
        “warehouseId”: 1,
        “userId”: 1251,
}

Example Response:

[
{
“productId”: 1121,
“inventoryId”: 31223,
“section”: “KTX-12”,
“title”: “Pencil 3 pieces”,
“asin”: “B0121212”,
“sku”: “sku-123123”,
“barcode”: “121621726”,
“parcelType”: “Palett”,
“stock”: 12,
“inventoryStatus”: “ok”,
},
{
“productId”: 1121,
“inventoryId”: 31224,
“title”: “Pencil 3 pieces”,
“asin”: “B0121212”,
“sku”: “sku-123123”,
“barcode”: “121621726”,
“parcelType”: “Palett”,
“section”: “KTX-12”,
“stock”: 1,
“inventoryStatus”: “damaged”,
},

{
“productId”: 1123,
“inventoryId”: 31225,
“asin”: null,
“title”: “Erasers 3 pieces”,
“sku”: “sku-123123”,
“barcode”: null,
“parcelType”: “Box”,
“section”: “KTB-22”,
“stock”: 24,
“inventoryStatus”: “ok”,
},

]

12. Depo Çıkış Emri Oluşturma (stoktan gönderi oluşturma):

Kullanıcıların depodaki ürünlerinin depodan çıkışının yapılması. Ekstra hizmetler alınacaksa çıkış emrine girilecek.

Example Request:

POST/shipment/addHTTP/1.1
Host:BASE_DOMAIN
Authorization: __YOUR_AUTH_HERE__
Content-Type: application/json

{
“warehouseId”: 1,
     “userId”: 1251,
“latestDeliveryDate”:”2021-10-23″,
“userNote”:”kullanıcı notu….”,
“products”: [
          {
              “inventoryId”: null,
“productId”: 67,
              “quantity”: 2
          },
         {
              “inventoryId”: 31224,
“productId”: 68,
              “quantity”: 2
         },
    ],
“extraServices”: [
         {
               “inventoryId”: null,
               “productId”: 67,
               “servicePlanItemId “: 1232,
          },
         {
               “inventoryId”: null,
“productId”: 68,
                “servicePlanItemId “: 1232
          },
          {
                “inventoryId”: null,
                “productId”: null,
                “servicePlanItemId”: 1233
          },
     ],
“shipTo”: {
                    “name”: “MichaelKors”,
“email”: “kors@gmail.com”,
                     “company”: “US Govt”,
                     “address1”: “1600 Pennsylvania Ave”,
                     “address2”: “Oval Office”,
                     “city”: “Washington”,
                     “state”: “DC”,
                     “postalCode”: “20500”,
                     “countryCode”: “US”,
                     “phone”: null
},
“labelPdf”: {{varsa base64 formatında string yoksa null geçilecek}},
}

Example Response: 

{
      “IsSuccess”: true,
      “Id”: 122122,                                   // ShipmentId
“ShipmentNumber”: “#PF 10023”,
“Status”: “NewShipment”,
“Error”: null
}

13. Depo Çıkış Emri Oluşturma (stoksuz gönderi oluşturma):

Kullanıcıların transit/dropship tarzı stokta olmayan ürünlerinin gönderilmesi. Ekstra hizmetler alınacaksa çıkış emrine girilecek.

Example Request:

POST/shipment/addHTTP/1.1
Host:BASE_DOMAIN
Authorization: __YOUR_AUTH_HERE__
Content-Type: application/json

{
“warehouseId”: 1,
       “type”: [“nonstock”,”collection”] ,
       “userId”: 1251,
“latestDeliveryDate”:”2021-10-23″,
“userNote”:”kullanıcı notu….”,
“products”: [
               {
                    “inventoryId”: null,
“productId”: 67,
                    “quantity”: 2
               },
              {
                   “inventoryId”: 31224,
“productId”: 68,
                  “quantity”: 2
               },
       ],
“extraServices”: [
              {
                    “inventoryId”: null,
                    “productId”: 67,
                    “servicePlanItemId “: 1232,
              },
             {
                    “inventoryId”: null,
  “productId”: 68,
                    “servicePlanItemId “: 1232
              },
             {
                    “inventoryId”: null,
                    “productId”: null,
                    “servicePlanItemId”: 1233
            },
],
“shipTo”: {
                     “name”: “MichaelKors”,
“email”: “kors@gmail.com”,
                     “company”: “US Govt”,
                     “address1”: “1600 Pennsylvania Ave”,
                     “address2”: “Oval Office”,
                     “city”: “Washington”,
                     “state”: “DC”,
                     “postalCode”: “20500”,
                     “countryCode”: “US”,
                     “phone”: null
},
“labelPdf”: {{varsa base64 formatında string yoksa null geçilecek}},
}

Example Response:

{
      “Type”: “nonstock”,
      “CustomerNumber”: “1295”,
      “SendToAddress”: {
               “Name”: “UKprefulfillment”,
               “Company”: “UKprefulfillment”,
               “Phone”: “+44 7380427172”,
               “Email”: “noreply@ukprefulfillment.com”,
               “Address1”: “K Shed Warehouse,”,
               “Address2”: “Zone 3i Longships Road”,
               “City”: “Cardiff”,
               “State”: “England”,
               “Postal”: “CF10 4RP”,
               “CountryCode”: “GB”,
               “FullAddress”: “UKprefulfillment K Shed Warehouse, Zone 3i Longships Road #1295 #PF-10601 Cardiff England GB CF10 4RP”
},
       “Description”:

“These products must first be sent to the warehouse. Please send the products to the specified address. (with the customer number and shipment number)”,

       “IsSuccess”: true,
       “Id”: 122122,                                 // ShipmentId
“ShipmentNumber”: “#PF 10023”,
“Status”: “NewShipment”,
“Error”: null
}

14. Gönderi etiket güncelleme:

Collection olarak gönderilmiş gönderiye daha sonradan kullanıcı etiketinin yüklenebilmesi amacıyla eklenmiştir.

Example Request:

POST/shipment/update HTTP/1.1
Host:BASE_DOMAIN
Authorization: __YOUR_AUTH_HERE__
Content-Type: application/json

{
“id”: 1800,                    // shipment id
“labelPdf”:                   // base64 pdf, jpg, docs …                           “JVBERi0xLjcNCiWhs8XXDQoxIDAgb2JqDQo8PC9QYWdlcyAyIDAgUiAvVHlwZS9DYXRhbG9nPj4NCmVuZG9iag0KMiAwIG9iag0KPDwvQ291bnQgMjEvS2lkc1sgNCAwIFIgIDE1IDAgUiAgMTkgMCBSICAyMyAwIFIgIDI3IDAgUiAgMzEgMCBSICAzNSAwIFIgIDM5IDAgUiAgNDMgMCBSICA1MiAwIFIgIDU2IDAgUiAgNjEgMCBSICA2NSAwIFIgIDY5IDAgUiAgNzMgMCBSICA3NyAwIFIgIDgyIDAgUiAgODYgMCBSICA5MCAwIFIgIDk0IDAgUiAgOT…………………”
}

Example Response:

{
      “IsSuccess”: true,
      “Id”: 1800,
“Error”: null,
“Status”: null
}

15. Depo Çıkış Emri İptali:

Depo çıkış emrinin iptal edilmesi. Çıkış emirleri Status=InProcess durumuna kadar cancel edilebilir.

Example Request:

GET/shipment/cancel/{{shipmentId}} HTTP/1.1
Host:BASE_DOMAIN
Authorization: __YOUR_AUTH_HERE__
Content-Type: application/json

Example Response:

{
      “IsSuccess”: true,
      “Id”: 122122,
“Error”: null
}

16. Gönderi Bilgilerinin Alınması, Etiket bilgilerinin Alınması:

Gönderi durumlarının sorgulanması. Track no, label pdf bilgilerinin alınması.

Example Request:

POST/shipment/get HTTP/1.1
Host:BASE_DOMAIN
Authorization: __YOUR_AUTH_HERE__
Content-Type: application/json

{
       “shipmentId”: 122122,
“labelPdf “: false,
}

Example Response:

{
       “IsSuccess”: true,
       “Id”: 122122,
“ShipmentNumber”: “#PF 10023”,
“Status”: “Sended”,
“CarrierName”: “Royal Mail”,
“CarrierServiceType”: “Royal Mail 1 st Class 24 Hours”,
“TrackNumber”: “TK121221827182”,
“TotalPrice”: 12.45,
“PriceDetails”: [
         {
“Name”: “Shipment”,
“Price”: 4.45,
“Quantity”: 1
        },
       {
“Name”: “Sticker Removal “,
“Price”: 6.00,
“Quantity”: 2
        },
       {
“Name”: “Stretch Wrapping “,
“Price”: 4.00,
“Quantity”: 1
        },

    ],
“LabelPdf”: {{varsa base64 formatında string e dönüştürülmüş pdf dosyası gönderilir}},
“Error”: null
}

17. Gönderi Durumunun Sorgulanması:

Gönderi durumlarının sorgulanması.

Example Request:

GET/shipment/getStatus/{{shipmentId}} HTTP/1.1
Host:BASE_DOMAIN
Authorization: __YOUR_AUTH_HERE__
Content-Type: application/json

Example Response:

{
      “IsSuccess”: true,
      “Id”: 122122,
“ShipmentNumber”: “#PF 10023”,
“Status”: “Sended”,
“CarrierName”: “Royal Mail”,
“CarrierServiceType”: “Royal Mail 1 st Class 24 Hours”,
“TrackNumber”: “TK121221827182”,
}

Açıklamalar:

  • Ödemeler API kullanıcısının tanımlı hesabından otomatik çekilecektir.
  • FBA in kendine ait süreçleri olduğu için api den yapılmayacaktır.
  • Transit gönderiler (depoda stokta olmayan ürünlerin gönderilmesi) api de yapılmayacaktır.
  • Aylık depo barındırma ücretleri API kullanıcısının tanımlı hesaplarından otomatik çekilecektir. (api de bulunmayacaktır)
  • Ürünlerin nihai kargo fiyatı deponun belirlediği kargo firmasına göre belirlenecektir.